Spolek leteckých modelářů
Registrační číslo spolku:
CZE5a1bipfno6qrn

O klubu

Současný stav

v současné době máme vybudované parkoviště pro osobní auta, odvodňovací příkop, lavičky se stolky na ploše a další. Plochu necháváme profesionálně udržovat. Plocha letiště činí 50 x 252 m (1,25 Ha). Počet členů ke konci roku 2012 činí 33. Od května do října (včetně) pořádáme každý měsíc akci pro veřejnost a snažíme se k tomuto tech. sportu přitáhnout mládež.

Máme kontakty na polské modeláře (RYBNIK), kteří jezdí každoročně na naše dvě velké pravidelné akce. Oplátkou jezdíme do Polska také my.

V současné době děláme nábor nových členů do našeho klubu. Kdo by měl zájem, je možno se informovat na tel. +420 732 469 551, email: molinek.m@seznam.cz

Historie klubu Modelklub Orlová č. 10

Klub byl založen v roce 1997 na popud člena p. Milana Průchy, který po dohodě se mnou začal pátrat po vhodném pozemku.

Po vybrání vhodné lokality p. Průcha začal kontaktovat tehdejšího pronajímatele plochy, budoucího letiště, p. Válka - farmáře, který v té době obhospodařoval pozemek.

Pan Válek byl velmi vstřícný a vyšel nám všemožně vstříc. V době založení čítal náš klub 13 členů. Po vyřízení veškerých formalit (pozemkový fond ČR, svaz modelářů ČR, český statistický úřad, ministerstvo vnitra) nic nebránilo vzniku letiště.

V co nejkratší době jsme začali s úpravou plochy. První akce na tomto letišti se konala v květnu 1998. Začali jsme budovat zázemí letiště (lavičky, buňku atd.).

V roce 2006 nám buňku vandalové zapálili, proto jsme museli sehnat buňku novou. Do měsíce od zániku první buňky se mi podařilo zajistit novou dvoupokojovou buňku, kterou jsme společnými silami členů klubu dali do pořádku. Tato nová byla však také vypálena do 14ti dnů od instalace. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro mobilní zařízení - tj. speciální nákladní velký vozík, který je na letišti jenom v době konání akcí. Tyto akce pořádáme hlavně pro mládež, aby aktivně využila volný čas.

Předsedou klubu je od založení až do dnešní doby p. Nawrat Vlastimil od založení do dnešní doby.

V roce 2011 naše letiště koupil nový majitel, se kterým jsme se zpočátku nemohli dohodnout na výši pronájmu. Po velkých jednáních z mé strany s majitelem pozemku jsme se dohodli.

Zpracoval:
p. Nawrat Vlastimil
Stávající předseda klubu

Podmínky používání klubového letiště

 1. Každý účastník provozu na modelářském letišti je povinen vlastnit členský průkaz SMČR s platnou známkou pro příslušný rok.
 2. Po dobu činnosti odpovídá za bezpečnost při létání vždy řídící létání.
 3. Řídící létání je modélář, který provoz na letišti zahajuje nebo je první přítomen. Řídícím létání může být každý z členů LMK Orlová, pokud splňuje podmínky bodu č.1.
 4. Účastníci provozu modelářského letiště jsou povinni na požádání předložit řídícímu létání platný průkaz SMČR.
 5. Provozované vysílače musí být označeny štítkem, na kterém je označení příslušné frekvence / číslo kanálu.
 6. Přítomní modeláři se vždy informují o kmitočtech vysílačů vzájemně mezi sebou.
 7. Není povoleno létat v těsné blízkosti ostatních účastníků, prostor pro přihlížející osoby a pro létání určí řídící létání.
 8. Řídící létání určí při svém odchodu svého nástupce.
 9. Řídící létání je oprávněn při nedodržování podmínek ukončit provoz a neukázněného účastníka vykázat z letiště.
 10. Každý účastník zodpovídá za způsobenou škodu nebo úraz jiné osobě.
 11. Parkování vozidel v blízkosti letové plochy je povoleno pouze registrovaným členům LMK Orlová a při dodržování pokynů řídícího létání.
 12. Tyto podmínky platí pro provozování modelářského letiště včetně soutěží a jiných akcí. Všichni členové SMČR se podpisem zavazují k dodržování těchto pravidel a pokynů řídícího létání.
Nejbližší údálost
Co? Prázdninové polítáni
Kdy? 6.7.2024 13:00
Kde? Klubové letiště - Nová Ves Podrobnosti o lokalitě - ikona
Kontakty
bank. účet: 2001827877 / 2010

e-mail: molinek.m@seznam.cz

Tel: +420 732 469 551, +420 737 640 100

Více informací
Jsme online
Anketa
loading ...
Odkazy