Spolek leteckých modelářů
Registrační číslo spolku:
CZE5a1bipfno6qrn

Pravidla pro létání a provozování modelářského letiště

katastrální území Dolní Lutyně p.č 3976/3

Spolek leteckých modelářů
Těšínská 138
735 14 Orlová – Poruba
IČO: 08891761


 1. Každý účastník provozu na modelářském letišti je povinen vlastnit členský průkaz SPOLKU LETECKÝCH MODELÁŘŮ (dále jen SLM) s platnou známkou pro příslušný rok.
 2. Po dobu činnosti odpovídá za provoz při létání vždy řídící létání.
 3. Řídící létání je modelář , který provoz na letišti zahajuje nebo je první přítomen. Řídícím létání může být každý z členů SLM , pokud splňuje podmínky bodu č.1.
 4. Účastníci provozu modelářského letiště jsou povinni na požádání předložit řídícímu létání platný průkaz SLM nebo průkaz o absolvování on line výcviku na příslušném úřadě .
 5. Přítomní modeláři se vždy informují o kmitočtech vysílačů vzájemně mezi sebou.
 6. Není povoleno létat v těsné blízkosti ostatních účastníků, nad parkovištěm a stojánkou modelů . Prostor pro létání je určen situačním plánkem (na webu ). Model lze provozovat do výšky max. 300 metrů nad terénem a mimo ochranný prostor dálnice .
 7. Řídící létání určí při svém odchodu svého nástupce.
 8. Řídící létání je oprávněn při nedodržování podmínek ukončit provoz a neukázněného účastníka vykázat z letiště.
 9. Každý účastník zodpovídá za způsobenou škodu nebo úraz jiné osobě.
 10. Každý účastník musí mít uzavřenou pojistku zodpovědnosti za škodu na majetku a zdraví.
 11. Parkování vozidel v blízkosti letové plochy (parkoviště) je povoleno pouze registrovaným členům SLM Orlová a pozvaným hostům , při dodržování pokynů řídícího létání.
 12. Provozovat bezpilotní letadla na letišti budou jen členové spolku a hosté (i zahraniční ) s platným dokladem o absolvování online výcviku dálkově řídícího pilota (vždy musí být přítomen člen spolku) .
 13. Členové spolku a hosté se budou řídit místním předpisem (pravidla pro létání a provozování modelářského letiště) a stanovami spolku .
 14. Je na každém pilotovi , aby si před startem ověřil volný prostor , neboť provozovatel – pilot jednoznačně a se všemi důsledky zodpovídá za provoz svého modelu.
 15. Pro samostatný provoz modelů letadel je pro členy SLM  stanovena minimální věková hranice na 16 let.
 16. Každý člen SLM je povinen označit všechny svoje modely s výjimkou halových modelů registračním číslem SLM z registru provozovatelů bezpilotních letadel  a číslem členského průkazu, obě čísla jsou povinná, takovým způsobem, aby byla tato informace čitelná přinejmenším, je-li model na zemi, bez potřeby jakéhokoli jiného zařízení, než jsou dioptrické brýle nebo kontaktní čočky. Je použitelný QR kód. Pokud rozměry modelu nedovolují, aby byla značka uvedena viditelným způsobem na trupu, nebo model představuje reálné letadlo, kdy by připevnění značení na modelu zkazilo realističnost zpodobnění, je přijatelné označení uvnitř prostoru modelu, je-li tento prostor přístupný.
  • a) Provoz modelu letadla je možný podle ustanovení Leteckého předpisu L2, Doplňku X s odkazem na bod 2. Rozsah působnosti, odstavec 2.1 a 2.2 a bod 7. Prostory, ve znění platném k datu podpisu této deklarace s tím, že ostatní části Doplňku X jsou v souladu s odstavcem 2.1 uvedeného předpisu pro provoz modelů doporučenými postupy.
  • b) Pro samotný provoz modelů ve vzdušném prostoru je pak důležitý samotný bod a), který poukazuje na dodržování podmínek určených Doplňkem X pro letecké modeláře. První odkaz bodu 2. odst.  2.1 a 2.2 odkazují na max vzletovou hmotnost 25 kg a pouze doporučený postup pro provoz modelů, ale zároveň upozorňují na závaznost bodu 7. Prostory.
 17. Tyto podmínky platí pro provozování modelářského letiště . Všichni členové SLM se podpisem zavazují k dodržování těchto pravidel.
 18. Člen spolku let. mod. který chce provozovat bezpilotní letadlo jinak než v souladu s touto deklarací, musí postupovat podle platné legislativy.
 19. Uvedená Deklarace a stanovená pravidla se vztahují jen na provoz modelů letadel. Nevztahuji se na provozovatele dronů. I členové SLM, v případě, že budou chtít provozovat své drony, budou se muset individuálně přihlásit a provést svoji vlastní registraci.

Orlové dne 29.3.2023

Martin Molinek
Předseda

Mapa provozu letiště

Modelářské letiště Groble - Nová Ves

Nejbližší údálost
Co? Členská schůze
Kdy? 5.8.2024 17:00
Kde? Klubové letiště - Nová Ves Podrobnosti o lokalitě - ikona
Kontakty
bank. účet: 2001827877 / 2010

e-mail: molinek.m@seznam.cz

Tel: +420 732 469 551, +420 737 640 100

Více informací
Jsme online
Anketa
loading ...
Odkazy